Caiguda d'una gota d'aigua a través d'oli

Orientacions per al professoratPràctica que es pot realitzar en una hora, i implica poc material. Cal fer una adequada gestió dels residus (no abocar l'oli a l'aigüera). Es pot encadenar amb alguna pràctica de separació de mescles.


Guió per a l'alumnat1. Introducció

Segurament, alguna vegada hauràs observat que et costa més moure't dins l'aigua. Això és perquè quan ets dins l'aigua el medi en el que et trobes oposa força al teu moviment. En aquesta pràctica veuràs com cau una gota d'aigua quan es troba dins un medi que s'oposa al seu moviment.

2. Objectius

 • Estudiar el moviment que segueix una gota d'aigua quan cau a través de l'oli

3. Coneixements Previs

La velocitat es mesura mitjançant la fòrmula v= s / t, on v= velocitat, s= espai, t= temps

4. Materials

 • Bureta
 • Suport
 • Nou
 • Pinça
 • Cronòmetre
 • Paper mil·limetrat
 • Vas de precipitats
 • Comptagotes
 • Aigua i oli

5. Procediments

 1. Munta la bureta al suport amb l’ajut d’una nou i un pinça. Assegura’t que la bureta estigui tancada.
 2. Omple la bureta amb oli per sobre del senyal “0 ml” i col·loca el vas de precipitats sota la bureta.
 3. Prepara el cronòmetre a zero i col·loca una gota d’aigua petita amb el comptagotes a la superfície de l’oli.
 4. Posa el cronòmetre en marxa quan la part inferior de la gota passi pel senyal “0 ml” i anota el temps transcorregut cada cop que la part inferior de la gota passi per dos senyals consecutius de la bureta: 0 ml, 2 ml, 4 ml, 6 ml...
 5. Repeteix l'experiència tres vegades com a mínim.

6. Activitats

1. Recull les dades en una taula com la següent:
Considera que els senyals de la bureta (que mostren el volum en ml) indiquen la distància en cm.
ESPAI (cm)
t(1)
t(2)
t(3)
t(s)
0
2
4
6
8
10

2. Quina és la velocitat mitjana de la gota d’aigua?
3. Representa el moviment de la gota en un gràfic espai-temps.
4. Com és la velocitat de la gota mentre cau? Quin tipus de moviment representa: MRU o MRUA?
5. Si la gota d’aigua caigués lliurement a través de l’aire, com creus que seria la seva velocitat?
6. Què passaria si la gota d'aigua tingués sal dissolta? Perquè?

Referències
Applet en francés
[[http://www.deciencias.net/proyectos/labospc/index.htm |http://www.deciencias.net/proyectos/labospc/index.htm]]