Orientacions per al professoratEls mètodes de dissecció permeten que l'alumne desenvolupi habilitats empíriques com l'observació, l'anàlisi i el reconeixement de l'anatomia interna dels principals òrgans. La dissecció de l'ull es pot tractar a segon d'ESO dins de l'apartat dedicat a la funció de relació, ja que és el principal organ de la vista o també dins del bloc dedicat a la física, quan es parla d'ones i de la llum, donat que l'ull és una lent.
Temporalització: 1 hora
Agrupaments: 2-3 alumnes/ull
Nota: També es pot fer servir un ull de xai. No és tan semblant a l'ull humà com el de porc, però d'aquesta manera garanteixes que també l'alumnat musulmà porti material i s'involucri més en la pràctica.

Aquesta pràctica té una micropràctica sobre la visió associada, la creu que desapareix.

Guió per a l'alumnat1. Introducció

T'has demanat mai per què molts dels teus companys, i fins i tot la professora, portem ulleres? Això passa perquè els ulls, que actuen com a dues lents, a vegades tenen errors en la seva morfologia que fan que la visió no sigui correcta i s'hagi de corregir.
Com que no podem examinar els nostres ulls per esbrinar per quines parts estan formats fem servir altres models. Els ulls de porc són força semblants als ulls dels humans, la seva mida és pràcticament la mateixa i ens serviran per identificar les parts d'aquest òrgan receptor de la visió.

2. Objectius

 1. Estudiar l'anatomia de l'ull in situ.
 2. Experimentar amb els teus ulls les característiques de la visió estereoscòpica
 3. Comprovar amb els teus ulls l'existència d'un punt cec i explicar-lo.

3. Coneixements Previs

Els ulls, les nostres dues lents internes, transmeten imatges separades que després s’inverteixen en el cervell: la imatge de l’ull dret va a la regió esquerra d’aquest òrgan i la de l’ull esquerre, a la dreta. Aquestes imatges se superposen en el cervell i això fa que hi vegem amb relleu. D'aquest fet es diu visió estereoscòpica o visió en 3D, com ara als cinemes.
El recorregut que fa la llum és el següent: Des de l’objecte que mirem, passa a través de la còrnia cap al cristal•lí (veritable lent de l’ull),. Aquest enfoca la imatge sobre la retina on els receptors (cons i bastons) la converteixen en senyals nervioses que passen pel nervi òptic cap al cervell.

vision.gif
Esquema de l'ull. Font: Escuelapedia.http://www.escuelapedia.com/el-fenomeno-de-la-luz-y-la-vision/ Llicència desconeguda.

4. Materials

 • Un ull de porc
 • bisturí
 • safata de dissecció
 • diagrames per analitzar la visió estereoscòpica i el punt cec
 • targeta de cartró de 10x5 cm
 • paper de diari
 • pinces
 • guant

5. Procediments

VISIÓ ESTEREOSCÒPICA
1-Col·loca un cartró de la mida d’una targeta de visita sobre la línia que hi ha entre la gàbia i l’ocell.
targeta_visio_esteroscopica.png
Targeta de la visió tridimensional. Font:Web IES Pontdesuert. http://www.xtec.cat/centres/c5006240/cienciesnaturals/ciencies_naturals.htm#pract Llicència desconeguda

2- Recolza el nas sobre la targeta i mira fixament la gàbia amb l’ull esquerre i l’ocell amb l’ull dret.
3- Espera una estona.
PUNT CEC
Aquest punt se situa en la regió del fons de l’ull on entren els vasos sanguinis, per això en aquesta zona de la retina no hi ha fotoreceptors.
1- Agafa el guió de la pràctica amb els braços estesos.
2- Tanca l’ull esquerre i fixa la mirada de l’ull dret sobre el cercle negre de la imatge que tens a continuació.
3- Acosta lentament el full cap a l’ull dret.
punt_cec_visió.png
Targeta per a l'anàlisi del punt cec.Font:WebIES Pontdesuert. http://www.xtec.cat/centres/c5006240/cienciesnaturals/ciencies_naturals.htm#pract Llicència desconegudaDISECCIÓ DE L'ULL
1-Treu el greix que sigui possible sense tallar el nervi òptic.
2-Reconeix les següents estructures i assenyala-les al dibuix que tens sense noms: escleròtica, iris, pupil·la, còrnia i nervi òptic.
3-Amb molta cura, fes un tall en forma circular al voltant de l’ull i paral•lel a la pupil•la. L’ull quedarà dividit en dues parts:
4-Treu la part anterior, i buida el contingut de l’ull en un recipient.
5-Retira'n el cristal·lí . Vés alerta perquè és delicat i es trenca fàcilment.
6-Posa el cristal·lí sobre les lletres d’un periòdic.
esquema_disecció_ull.png
Esquema indicatiu per a fer la dissecció. Font:Web IES Pontdesuert. Llicència desconeguda

6. Activitats

a) Sobre la visió estereoscòpica: Què has observat? Explica els resultats segons el recorregut que fa la llum en la visió humana.
b) Sobre el punt cec. Què has observat? Explica els resultats segons l'anatomia de l'ull humà i la distribució del fotorreceptors.
c)Sobre la dissecció de l'ull. Indica, en el següent esquema quines són aquestes estructures: cristal·lí, retina, nervi òptic, escleròtica i iris. Fes un dibuix representant les mateixes estructures en l'ull que has disseccionat i descrivint la seva funció en la visió.
esquema_ull_sense_noms.png


Referències


Web Departament de Ciències Naturals de l'IES PontdeSuert. http://www.xtec.cat/centres/c5006240/cienciesnaturals/ciencies_naturals.htm#arriba