construccio2.png

Orientacions per al professorat


A 1r d'ESO pot realitzar-se l'estudi dels metazous vertebrats disseccionant un peix. D'entre els que podem trobar a la peixateria podem optar pel sorell, el verat i la truita de riu, tot i que el primer és, pel seu baix cost i la textura de la carn, el més adequat per a fer aquesta activitat.

Temporització: 1 hora
Organització: Grups de 2 o 3 alumnes


Guió per a l'alumnat


1. Introducció


2. Objectius


 • Estudiar l'anatomia d'un sorell (Trachurus trachurus), identificant cada una de les parts que el constitueixen

3. Coneixements Previs


Els peixos són els animals més ben adaptats a la vida aquàtica. Són els vertebrats més primitius, i a partir d’ells van sorgir els altres al llarg del temps. El seu hàbitat està restringit al medi aquàtic. Pobladors inicials dels mar, es van traslladar després a les aigües dolces, on s’hi van adaptar tan bé que han aconseguit ser habitants importants d’elles.
La locomoció dels peixos pel medi aquàtic ve afavorida per la seva forma hidrodinàmica, per les aletes (veure Fig 1) i per tenir el cos cobert d’escates imbricades de manera que ofereixen la mínima resistència al desplaçament.
La respiració es produeix gràcies a unes làmines membranoses molt fines: les brànquies. A través d’elles es produeix l’ intercanvi de gasos.
Sorell.jpg4. Materials


 • Sorell
 • Cubeta de dissecció
 • Agulles emmanegades
 • Pinces
 • Tisores
 • Guants de làtex o de plàstic

5. Procediments


 1. Abans de començar la dissecció estudia la morfologia externa del sorell.
 2. Realitza un tall no gaire profund a la pell del peix seguint la direcció de les fletxes , tal i com s’indica al dibuix.
 3. Separa la pell tallada i el teixit muscular subjacent.
 4. Separa amb compte els diferents òrgans del peix; identifica l'estómac, l'intestí, el fetge, les gònades, el cor , els ronyons i la bufeta natatòria.


truita.jpg


images.jpgaletas.PNG


6. Activitats
 • Fes una descripció general del peix per fora de no més de 5 línies: Pots fer servir expressions com ara: El peix té una longitud de..... La forma del cos és..... El color varia..... La boca.... L'aleta caudal.... Les escates....
 • Fes una descripció de no més de 3 línies sobre el procediment d'obrir el peix. Pots fer servir expressions com ara: Al principi la pell.... No ha costat gaire.... L'aspecte del teixit...
 • Quàntes aletes en total té el peix?
 • Quina forma té l'aleta caudal?
 • Per a què creus que pot servir fer aquesta pràctica? Us ha agradat? Què és el que més us ha critat l'atenció?
 • Proposa una hipòtesi que explique per a què serveix la bufeta natatòria. Què podries fer per contrastar-la?

Referències


http://www.uco.es/dptos/zoologia/Padilla_Francisco/Peces/diseccion_pez.pdf