construccio2.png

Orientacions per al professorat


Aquesta pràctica està pendent de traducció a partir de la pràctica equivalent feta en anglès.

Guió per a l'alumnat


*En les pràctiques investigadores, depenent del grau d'obertura de la pràctica, alguns dels apartats (proposar hipòtesis, dissenyar l'experiment, etc...) queden en mans de l'alumnat. Cal mantenir l'apartat i especificar que això ho hauran de fer els alumnes.*

1. Introducció

*Introducció a la pràctica, breu text motivador que situï la pràctica en l'entorn de l'alumnat.*

2. Problema

*Definició de la situació problema.*

3. Hipòtesi

*Proposar les hipòtesis de resposta a la situació problema.*

4. Disseny de l'experiment

*Convé especificar el factors (les "forces" que intervenen en l'experiment) i les variables (les coses que mesurarem).*

4.1. Material

*Materials necessaris per a fer la pràctica, en llista de punts.*

4.2. Procediment

*Descripció del procediment, formats varis: llista, imatges,...*

5.Resultats


6.Conclusions


Referències


*Referències o enllaços d'utilitat per a aquesta pràctica en concret (blogs amb materials addicionals per a la pràctica, llocs web amb simulacions que calguin, articles de didàctica on es comenti la pràctica,...). No enllaços generals.*


Discussió


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments


Editors


Page
Date
Author
Comment
More Revisions
Investigating transport systems in a flowering plant
Jan 21, 2013 8:29 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Investigating transport systems in a flowering plant
Jan 21, 2013 8:28 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

El sauló. Meteorització del granit
Jan 21, 2013 8:27 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Efectes del tabac
Jan 21, 2013 8:26 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

El cap de conill
Jan 21, 2013 8:25 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Mesures directes i indirectes
Jan 21, 2013 8:22 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Carril d'acceleració
Jan 21, 2013 8:20 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Fem claus dicotòmiques de llavors
Jan 21, 2013 8:16 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Pràctiques de laboratori
Jan 21, 2013 8:14 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Pràctiques de laboratori
Jan 21, 2013 8:10 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech