Orientacions per al professoratAquesta pràctica treballa dos conceptes diferents. Per una part es pot parlar de reaccions químiques ja que la closca de l'ou s'elimina per reacció química (dissolució amb àcid acètic del carbonat de calci de la closca de l'ou) i per altra banda, un cop eliminada la closca, es treballa l'osmosi i la variació de volum de les cèl·lules animals en funció de la pressió osmòtica.
Temporització: dues sessions. La primera amb 15 minuts sobrarà ja que només hem de presentar l'activitat i posar l'ou en vinagre.
Agrupaments: Normalment treballo sempre per parelles al lab, també pot fer-se de forma individual ja que a vegades es pot trencar la membrana de l'ou i està bé que hi hagi moltes repeticions a l'aula per assegurar que alguna surti bé.
L'augment de volum de l'ou s'observa molt bé, la disminució de volum és més complicada i no sempre surt bé. En aquesta pràctica utilitzem paper mil·limetrat per prendre les mides de l'ou, però també es pot mesurar el seu volum amb una proveta i aigua (l'augment de volum que observarem correspon a l'ou)

Guió per a l'alumnat1. Introducció

Podries eliminar la closca d'un ou sense trencar-lo? Series capaç de fer canviar la seva mida ? Fer-lo més gran o més petit?
Amb aquesta pràctica aprendràs a fer-ho basant-te en la concentració de diferents solucions, mitjançant una propietat de les membranes biològiques, l'osmosi.

2. Objectius

 1. Analitzar una reacció química i aplicar-la a un cas concret.
 2. Comprendre el funcionament de l'osmosi per al transport de substàncies a través de membranes cel·lulars.
 3. Aplicar metodologia científica per a resoldre petits enigmes quotidians.

3. Coneixements Previs

Les membranes biològiques són membranes semipermeables que deixen passar, ja sigui de forma activa o passiva, determinades substàncies. Una de les formes de transport passiu és l'osmosi, que consisteix en el pas d'aigua d'una banda a l'altra de la membrana per igualar les concentracions de solut.
external image osmosis-agua.gif
Diagrama sobre el funcionament de l'òsmosi. Font: Bloc Circulo de Aficiones. http://circulodeaficiones.blogspot.com.es/2011/11/osmosis-y-sandwiches.html Llicència desconeguda.

4. Materials

 • 500 mL de vinagre
 • Mel
 • 2 ous
 • Aigua destil·lada
 • 2 vasos de precipitats de 250mL
 • Paper mil·limetrat


5. Procediments

 1. Mesurar i marcar amb ajut del paper mil·limetrat les dimensions inicials dels ous (eixos major i menor).
 2. Submergir els dos ous en vinagre (observa les bombolles de CO2 que es van formant quan el carbonat de la closca de l'ou es transforma en CO2) i incubar-los a temperatura ambient durant 2-3 dies.
 3. Treure els ous del vinagre i eliminar suament les possibles restes de closca eliminada.
 4. Submergir un dels dos ous en aigua destil·lada (solució hipotònica) respecte de l'interior de l'ou) i l'altre en mel (solució hipertònica respecte de l'interior de l'ou). Incubar durant mitja hora a temperatura ambient i retirar els ous de la solució.
 5. Mesurar i marcar amb ajut del paper mil·limetrat les dimensions finals dels ous.

6. Activitats

a) Descriu el procés i els canvis que has anat observant en cada pas.
b) Què són les bombolles de gas que pots observar al voltant de la closca de l'ou quan el submergeixes en aigua?
b) Què creus que pot ser el residu que queda en el vas amb el vinagre després que hagi "desaparegut" la closca?
c) Observes diferències en la mida dels ous abans i després de l'experiment? Explica aquests canvis basant-te en les dades sobre l'osmosi que ja coneixes.

Referències


Desnudando a un huevo. Explicación de la reacció química de la pràctica: http://www.nuevaalejandria.com/archivos-curriculares/ciencias/nota-012.htm
Huevo Osmosis. Vídeo casolà d'unes noies que fan aquesta pràctica: http://www.youtube.com/watch?v=qOsPYDKVbUU