construccio2.png

Orientacions per al professorat


Per fer aquesta activitat es necessiten almenys dues sessions. Una d'elles per fer la maqueta i l'altra per extendre-la, mirarse-la, pensar-hi sobre el resultat i respondre les activitats en petit grup i/o en comú. La construcció de la maqueta es aparatosa perquè es necessita espai per fer-ho, potser a l'aula, sense les cadires pel mig, és la millor opció.
Es pot complementar amb la construcció dels planetes del Sistema Solar a una escala adeqüada (en aquesta maqueta són tan ínfims que no es poden apreciar pràcticament) per tal de que es vegin bé les diferències (sobretot de les mides) entre els planetes. Es poden fer amb paper d'embalar i pintar-los amb interpretacions fetes a partir d'una recerca online o de material present tipus revistes, llibres, enciclopèdies.... Jo ho he fet afegint-hi també una secció del Sol, perquè es pogués interpretar una mica la seva mida.

Guió per a l'alumnat1. Introducció


Les distàncies entre els planetes del sistema solar són realment impressionants. Les mides dels planetes, en comparació a les distàncies, són ínfimes. Es podria dir que el Sistema Solar està pràcticament buit.

2. Objectius


Conèixer la relació entre les mides dels planetes i les seves distàncies al Sol.

3. Coneixements Previs


Aquí tens les dades de les mides i de les distàncies al Sol.


Distància al Sol
(Km)
Diàmetre
(Km)
SOL
-
1.390.000
MERCURI
58.000.000
4.880
VENUS
108.000.000
12.100
TERRA
150.000.000
12.800
MART
228.000.000
6.800
JÚPITER
780.000.000
143.000
SATURN
1.430.000.000
120.000
URÀ
2.870.000.000
51.000
NEPTÚ
4.500.000.000
49.000
PLUTÓ
5.900.000.000
2.300

4. Materials


 • Cinta mètrica
 • Rotlle de corda fina (d'almenys 60 m)
 • Celo, paper i tisores
 • Llapis, goma, bolígraf o rotulador.

5. Procediments


 1. En primer lloc, hem d'utilitzar les dades de la taula per convertir les distàncies reals en distàncies a escala. Farem servir un factor d'escala 1 cm = 1.000.000 km. Fes una altra taula amb els valors obtinguts.
 2. Amb la corda, mesurem la distància a escala entre el Sol i Plutó i afegim 30 cm més. Amb aquests 30 cm, fem una esfera que representarà el diàmetre del Sol a escala i tallem el que resti dels 30 cm. A la corda, prop d'aquesta esfera, posem una etiqueta que digui SOL.
 3. A partir d'aquest SOL, marquem amb la cinta mètrica la posició de cada planeta a la corda. Enganxarem una etiqueta d'uns 10 cm amb el nom del planeta.
 4. Intentem fer amb plastelina petites esferes que representin els planetes a aquesta escala. Les enganxarem a l'etiqueta del planeta corresponent. Amb això completarem el model del Sistema Solar.

6. ActivitatsEl model que hem construït ens serveix per apreciar les distàncies i mides de les òrbites del Sistema Solar. Tot i això, no hem de treure la conclusió de que els planetes estan alineats, sinó quecadascun segueix la seva òrbita independentment dels altres. e fet, enels viatges interplanetaris es recorren distàncies molt més grans que les que aquí es representen, encara que s'aprofiten posicions favorables dels planetes.
a) Extèn el teu model a l terra (potser hauràs de sortir al pati). Camina al seu costat a velocitat constant i mesura els temps amb un cronòmetre.
 1. Quant trigaries a arribar a la lluna? (Distància Terra-Lluna: 400.000 km)
 2. Quant trigaries a arribar a Mart (el Vicking va trigar un any).
 3. Camina ara des de la Terra a Júpiter. Quant trigues? El Voyager va trigar dos anys.
 4. Quant creus que va trigar el Voyager a Saturn? I a Urà? I a Neptú?
 5. Cap nau ha arribat a Plutó. Calcula aproximadament quant trigaria.
 6. L'estel més proper al Sol és Alfa-Centauro. Està 7.000 vegades més lluny que Plutó. Quant trigaries tú en arribar utilitzant el teu model a escala? Quant trigaria el Voyager?
b) Quines dificultats heu tingut a l'hora de fer aquesta activitat?
c) Què t'ha sorprès de la pràctica?

Referències


Trobareu aquest taller i molts altres tallers d'astronomia al següent enllaç:
http://www.bg.profes.net/propuestas3.asp?id_contenido=5160&ciclo=4204&cat=Primer%20Ciclo%20ESO&nombre_id=Taller%20de%20astronom%EDa%20%281er%20ciclo%20ESO%29

Discussió


Subject Author Replies Views Last Message
validació jordidomenech jordidomenech 0 74 Apr 15, 2012 by jordidomenech jordidomenechEditors