Què és l'EduWikiLab?


L'EduWikiLab és una plataforma elaborada per a i per professionals de l'educació de manera lliure i desinteressada.
Aquesta pàgina és la plataforma destinada a les pràctiques de laboratori. Si vols conèixer altres projectes o l'actualitat de la Comunitat EduWikiLab, visita el nostre blog: http://eduwikilab.wordpress.com/

Quins objectius té?


Els objectius d'aquesta plataforma es van redefinint amb el temps i la participació dels usuaris, però a grans trets són:
  • Facilitar al professorat l'accés a pràctiques de laboratori estandaritzades i catalogades.
  • Promoure la discussió sobre com i perquè fem pràctiques de laboratori, quins tipus n'hi ha i quin valor didàctic hi donem.
  • Fer xarxa de professorat interessat en la innovació en la didàctica de les ciències i les TIC.
  • Actuar de plataforma formadora en TICs i en estratègies d'aprenentatge per indagació.

Com va iniciar-se aquest projecte?


Com a resultat de debats en el si de l'Associació Kultur, es va posar de manifest la necessitat de generar un escenari que facilités la promoció d'estratègies d'aprenentatge per indagació en les ciències. El febrer de 2011, com a primer pas en aquest sentit, es va proposar la creació i dinamització d'un espai on el professorat pogués compartir pràctiques i dinàmiques de laboratori, i formar xarxa de professorat al voltant de les pràctiques de laboratori. El resultat és l'espai que veus, que ha estat dissenyat i creat mitjançant les participacions lliures i desinteressades de diversos professors i que ha nascut de la pràctica i l'observació diària a les aules.

Com s'està impulsant aquest projecte?


L'EduWikiLab està sient impulsat per un grup de professors i professores que s'han constituït en grup de treball amb el suport del Centre de Recursos del Professorat de Granollers (CRP 1). Al blog de l'EduWikiLab trobaràs novetats sobre el projecte, que pretén ampliar-se i ser obert a tothom. De moment, només els usuaris registrats poden fer-hi modificacions, per tant, hauràs de registrar-te per a poder participar. En el moment actual, les prioritats de l'EduWikiLab són:
  • Generar pràctiques de laboratori que facilitin al professorat l'ús d'aquestes estratègies d'aprenentatge.
  • Establir models estàndard i sistemes de catalogació que facilitin la creació i cerca de les pràctiques.
  • Construir camins senzills de participació del professorat que garantitzin un creixement i una qualitat dels continguts.
  • Explorar les possibilitats de l'aprenentatge de les ciències mitjançant la indagació (ECBI).

Com es pot veure a la Bitàcora, EduWikiLab està tenint contactes amb diversos organismes per a establir col·laboracions.

EduWikiLab, espai de formació de professorat.


Aquest espai està habitat per professors que col·laboren de manera horitzontal i que es formen recíprocament. La formació hi és implícita, però a més EduWikiLab s'ofereix com a plataforma per a la realització d'exercicis de pràctica en cursos de formació de professorat.

Amb aquest objectiu, oferim propostes d'exercicis ja preparades perquè els formadors les puguin proposar als participants de cursos de formació de professorat en TIC.

......Drets i Llicències......|......Preguntes Freqüents......|......Espai de formació......|......