microscopio.jpgTot seguit trobaràs una llista de tasques no presencials, se'n poden realitzar una o diverses, segons el curs de formació.
Si ets formador i vols proposar als participants dels teus cursos altres tasques perquè les facin a l'EduWikiLab, pots afegir-les aquí. Així serà útil també a d'altres formadors i participants a altres cursos, i contribuïràs a potenciar l'EduWikiLab. Proposar tasques dins l'EduWikiLab té moltes avantatges per a formadors i participants.
.
.
.
.
.

Tasca 1


Crea una pràctica investigadora a partir d'una pràctica descriptiva o instrumental. Per a fer-ho:
1) cerca entre les pràctiques descriptives o instrumentals alguna que permeti articular-la al voltant d'una pregunta o hipòtesi que sigui propera o rellevant per a l'alumnat.
2) crea una nova pràctica amb un títol semblant a la original (però no igual), amb el format de pràctica investigadora.
3) Completa'n els apartats al màxim. Per a agafar idees o orientacions, pots consultar les altres pràctiques investigadores que trobaràs a l'EduWikiLab.