Per a cada tipologia de pràctica s'ha desenvolupat una Plantilla que et demanem que facis servir
com a punt de partida quan vulguis crear una nova pràctica.

Pràctiques Instrumentals

Tenen per objectiu desenvolupar capacitats i habilitats pel que fa a l'ús d'utillatge o tècniques de laboratori.
Pots veure la Plantilla de les pràctiques Instrumentals.

Pràctiques Descriptives/Demostratives

Tenen per objectiu il·lustrar o presentar en un format participatiu uns continguts concrets.
Pots veure la Plantilla de les pràctiques Descriptives.

Pràctiques Investigadores

Tenen per objectiu propiciar o guiar una recerca realitzada per l'alumne.
Pots veure la Plantilla de les pràctiques Investigadores.