Recent Changes

Wednesday, April 20

 1. page Estudi del sentit del gust edited ... Guió per a l'alumnat 1. Introducció ... nens no atraeun garie atrauen als adults 2. Ob…
  ...
  Guió per a l'alumnat
  1. Introducció
  ...
  nens no atraeun garieatrauen als adults
  2. Objectius
  Localitzar els receptors gustatius de la llengua
  (view changes)
  8:30 am
 2. page Introducció a l'ús del microscopi òptic edited ... Observa la preparació amb el objectiu de 4 augments. Com veus el número 1? Fes-ne un dibuix. …
  ...
  Observa la preparació amb el objectiu de 4 augments. Com veus el número 1? Fes-ne un dibuix.
  Fes el mateix posant el posant el número 1 de costat. Com es veu ara? Dibuixa’l.
  ...
  és la imatgeimatge?
  e) Mesurem el camp de visió del microscopi
  Anomenem "grandària del camp del microscopi" el diàmetre del camp de la preparació que es pot veure en relació als diferents augments del microscopi.
  (view changes)
  8:29 am
 3. page Dissecció d'un musclo edited ... {m33.JPG} Font: inakiresa.wordpress.com/2009/11/05/diseccion-de-un-mejillon {balanus.JPG} Fon…
  ...
  {m33.JPG} Font: inakiresa.wordpress.com/2009/11/05/diseccion-de-un-mejillon
  {balanus.JPG} Font: foto-natura-huesca-2.blogspot.com/2010/10/bellotas-del-mar-balanus-emanuel-mendez.html
  Quant l' anatomiaAnatomia interna del musclo, diferenciem les següents estructures:musclo:
  {mejillom.JPG} Font: minnie.uab.es/~veteri/21203/Practica_2.pdf
  4. Material
  ...
  Fotografies de la dissecció de musclo http://iescarpetania.files.wordpress.com/2010/11/diseccion-mejillon4.pdf
  Discussió
  ...
  d'un musclo" limit="10" ]]limit="10"]]
  Editors
  [[include component="history" page="Dissecció d'un musclo" limit="10" ]]Date
  Author
  Comment
  More Revisions
  Apr 15, 2012 7:15 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1321716685/jordidomenech-lg.jpg} jordidomenech jordidomenech
  Feb 12, 2012 11:41 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 12, 2012 1:21 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 3, 2012 12:34 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 3, 2012 12:17 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 3, 2012 12:16 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 2, 2012 9:47 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1321716685/jordidomenech-lg.jpg} jordidomenech jordidomenech
  Jan 31, 2012 12:27 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 6, 2012 12:51 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 3, 2012 3:22 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson

  (view changes)
  8:28 am
 4. page La Balança edited Orientacions per al professorat ... la balança electrònica electrònica, tot mesurant Tempo…

  Orientacions per al professorat
  ...
  la balança electrònicaelectrònica, tot mesurant
  Temporització: 1 hora.
  Organització: Grups de 2 o 3 alumnes
  (view changes)
  8:27 am
 5. page La Lupa Binocular edited ... Observació d'insectes . http://abyg.jgcalleja.es/lib/exe/fetch.php?media=practica_observacion_…
  ...
  Observació d'insectes . http://abyg.jgcalleja.es/lib/exe/fetch.php?media=practica_observacion_de_insectos.pdf.
  Discussió
  ...
  Lupa Binocular" limit="10" ]]limit="10"]]
  Editors
  [[include component="history" page="La Lupa Binocular" limit="10" ]]Date
  Author
  Comment
  More Revisions
  Apr 15, 2012 7:30 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1321716685/jordidomenech-lg.jpg} jordidomenech jordidomenech
  Feb 13, 2012 1:28 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 13, 2012 1:26 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 13, 2012 1:25 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Feb 3, 2012 12:11 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 31, 2012 12:28 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 8, 2012 12:24 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 8, 2012 12:20 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 7, 2012 11:59 am
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson
  Jan 6, 2012 2:40 pm
  {http://www.wikispaces.com/user/pic/1368651569/ibesson-lg.jpg} ibesson ibesson

  (view changes)
  8:25 am

Monday, June 1

 1. msg solucionari message posted solucionari Intentaré fer-la l'any vinent amb alumnes de 1r d'ESO, quan tingui alguna dada la hi afegiré
  solucionari
  Intentaré fer-la l'any vinent amb alumnes de 1r d'ESO, quan tingui alguna dada la hi afegiré
  7:55 am
 2. 7:52 am
 3. 7:52 am
 4. 7:52 am

More