Orientacions per al professorat


Aquest experiment cal preparar-lo per dur-lo a terme en grups de 3 o 4 alumnes. Cal preveure que pot durar unes tres sessions. Es molt adequat per 1r Cicle d'ESO. Es pot treballar el concepte d'evidència. I segons es vegi, es pot repetir més de dues vegades per cada paper, per obtenir resultats més propers a la realitat.

Guió per a l'alumnat


1.Introducció

La Laura, en Ricard i l’Anna al veure com el terra de la seva classe quedava xopa per una ampolla d’aigua trencada, van comentar quin tipus de paper podia eixugar millor el mullader i, com poc a poc van aprenent a actuar de manera científica, s’han plantejat un experiment.

2.Problema

Quin tipus de paper absorbeix millor l’aigua, el paper de cuina, els tovallons de paper o, potser, el paper de diari?

3.Hipòtesi

Aquí cal decidir-ho... Quin paper penseu que eixuga millor l’aigua?

4.Disseny de l'experiment

4.1.Material

  • Un rotllo de Paper de cuina, uns quants tovallons de paper i paper de diari.
  • Una proveta.
  • Una cubeta per posar aigua. Van molt bé les de plàstic que s’utilitzen en els congelats.
  • Un regle de 30 cm.
  • Aigua.
  • Calculadora.
  • Tisores.
papers_mullader.JPG
Muntatge a partir de 3 imatges d'internet

4.2.Procediment

1. Utilitzant el regle, retalleu de cada paper la mateixa superfície i calculeu els cm2 que fareu servir com a control. Prepareu com a mínim dos papers de cada classe.
2. Ompliu la cubeta amb 100 mL (=100 cm3 ) d’aigua, mesurats amb la proveta. A continuació poseu el paper de cuina i quan estigui ben xop el traieu i el llenceu.
3. Amb la proveta mesureu l’aigua que ha quedat a la cubeta i ho anoteu en un full. Ho feu dues vegades.
4. Repetiu el procés dues vegades amb els altres dos papers. Sobretot cal anotar en 1 full la quantitat d’aigua que ha quedat en la cubeta en cada prova.
5. Finalment, calculeu la mitjana de les dues proves.

5.Resultats

Ompliu un full d’observacions, com el que teniu a sota, amb els resultats obtinguts. Sobretot, per cada paper calculeu la mitjana aritmètica de les dues mesures.


Volum inicial
(mL)
Volum restant
(mL)
mL
absorbits
Mitjana
(mL)
Paper de diari 1
100 mLPaper de diari 2
100 mLPaper de cuina 1
100 mLPaper de cuina 2
100 mLTovalló de paper 1
100 mLTovalló de paper 2
100 mL6.Conclusions

1. Dividiu els cm2 de la superfície calculada entre els mil·lilitres absorbits i obtindreu un índex per poder comparar els tres tipus de paper que heu utilitzat per fer les proves. D’aquesta manera sabreu quants cm2 es necessiten per eixugar 1 mL d’aigua. Feu una taula com la següent per representar els resultats:

cm2
mL (cm3)
Índex (cm2/mL)
Paper de diariPaper de cuinaTovalló de paper2. Segons les dades obtingudes en el quadre superior, compareu i comenteu quin dels tres papers necessita més cm2 per cada mL d’aigua absorbida.
3. En aquest cas, si l’índex és més gran absorbeix més o menys aigua? Per què?
4. Per absorbir tota l’aigua de la cubeta (100 mL), quants papers haureu de fer servir de cada classe?
5. Ara convindria que ho redactéssiu al contrari de com està escrit a l’activitat 4, fer els nous càlculs i escriure una petita explicació.
6. Els resultats del vostre experiment donen resposta al problema plantejat? S’ha complert l’hipòtesi que heu proposat?

Referències


Referències o enllaços d'utilitat per a aquesta pràctica en concret (blogs amb materials addicionals per a la pràctica, llocs web amb simulacions que calguin, articles de didàctica on es comenti la pràctica,...). No enllaços generals.

Discussió


Subject Author Replies Views Last Message
No Comments


Editors


Date
Author
Comment
More Revisions
Apr 15, 2012 4:08 pm
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Jan 4, 2012 11:22 am
jcamps15
jcamps15
jcamps15

Jan 4, 2012 11:20 am
jcamps15
jcamps15
jcamps15