Orientacions per al professoratEstudi d'un canvi d'estat molt senzill però que va molt bé per introduir la presa de dades, i la realització de gràfiques a la ESO. Es pot fer en una hora.
Es pot transformar en una pràctica investigadora si fem que l'alumnat proposi la hipòtesi de treball. S'escalfarà tota l'estona a la mateixa velocitat? Com ho comprovarem?

Guió per a l'alumnat
1.Introducció

‍‍‍T'has aturat mai a pensar com s'escalfen els líquids? Quan poses l'olla al foc, s'escalfa tota l'estona a la mateixa velocitat, es va accelerant, costa més escalfar al principi que al final, o és al contrari?
Amb aquesta pràctica podràs verue com és comporta l'aigua quan l'escalfem amb un foc de gas.‍‍‍

2.Objectius

Veure com es comporta un canvi d'estat en funció de la temperatura.

3.Coneixements Previs

Defineix: Canvi d'estat i ebullició.

4.Materials

 • Vas de precipitats.
 • Termòmetre.
 • Bec Bunsen
 • Reixeta de ceràmica.
 • Tres peus
 • Cronòmetre

5.Procediments

 1. Posa 200 ml d’aigua (millor destil·lada) en una vas d precipitats.
 2. Mesura’n la seva temperatura inicial.
 3. Comença a escalfar-la controlant el temps.
 4. Apunta cada minut la temperatura de l'aigua
 5. Anota també el moment en què l'aigua comença a bullir i continua mesurant la temperatura almenys 4 minuts més.

6.Activitats

a) A la llibreta omple una taula semblant a la de sota amb les dades que vas obtenint cada minut.
t(min)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
T(ºC)
b) Dibuixa amb aquestes dades una gràfica de la temperatura en funció del temps. La temperatura en ordenades (eix vertical) i el temps en abscisses (eix horitzontal). Recorda que és molt important que l’escala sigui constant en cada un dels eixos.
c) Fes un comentari sobre la variació de la temperatura que has observat
d) L’aigua només es convertia en vapor (gas) a partir del moment en què ha començat a bullir? Explica-ho
f) L’arròs tarda 15 minuts en coure’s a partir de que l’aigua bull. Si, quan bull, poso el foc al màxim podré escurçar-ne el temps de cocció a 10 minuts? Explica perquè.

Referències