construccio2.png

En aquest espai constrruïrem un llistat dels criteris de validació

proposta: com una rúbrica. Diferents ítems, cada ítem amb diferents nivells d'assoliment
(en construcció, validada i certificada).
PEr a estar passar d'un estat a l'altre, cal complir tots els ítems.

poden haver-hi dos criteris: per validar a eduwikilab (extern) i per validar a ARC (intern).