Orientacions per al professorat


Els mètodes de dissecció permeten que l'alumne desenvolupi habilitats empíriques com l'observació, l'anàlisi i el reconeixement de l'anatomia interna dels principals grups d'animals, entre altres. La dissecció del musclo pot mostrar-se com la pràctica representativa de l'estudi d'un invertebrat no artròpode. Es recomanable que inicialment, els musclos estiguin vius per tal de poder d'observar els organismes que viuen a la seva conquilla. Després, caldrà sotmetre'ls uns minuts en aigua bullenta per a que les valves es separin i permetin l' observació detallada de la seva anatomia interna. No es aconsellable seccionar el múscul adductor introduint un bisturí entre les dues valves amb el musclo viu, doncs no es pot garantir que els òrgans quedin recollits tal i com succeeix quan el musclo s'obre sol.

Temporització: 1 hora
Organització: Grups de 2 o 3 alumnes


Guió per a l'alumnat


1. Introducció


Els musclos són un dels ingredients que no poden faltar en una bona paella. Però, has de saber que dins aquella massa - ataronjada o blanquinosa - s'hi troba tota una sèrie d'òrgans que permeten que el musclo desenvolupi les seves funcions vitals : nutrició, relació i reproducció. A més, exteriorment, ofereix un hàbitat per altres animals que han trobat en la seva conquilla el lloc idoni per poder accedir als nutrients que el musclo remou durant el seu procés de filtració de l'aigua.

2. Objectius


 • Estudiar l'anatomia d'un mol·lusc bivalve identificant cadascuna de les parts que el constitueixen.


3. Coneixements previs


El musclo (Mytillus galloprovincialis) és un bivalve aquàtic marí que junt amb els gasteròpodes i els cefalòpodes, fonamentalment, formen el fílum mol·lusc. El seu cos és tou, simètric, tancat en una conquilla bivalve i format per el cap, el peu i la massa visceral. La regió cefàlica està extremadament reduïda i el peu es mostra petit i comprimit lateralment.
Externament, destaca la presència d'un conjunt d'organismes comensals com els del gènere Balanus (conegut com gla de mar) amb una morfologia similar a un volcà i cucs tubícules que es troben dins d'unes estructures calacàries:
m33.JPG
Font: inakiresa.wordpress.com/2009/11/05/diseccion-de-un-mejillon

balanus.JPG
Font: foto-natura-huesca-2.blogspot.com/2010/10/bellotas-del-mar-balanus-emanuel-mendez.html

Anatomia interna del musclo:
mejillom.JPG
Font: minnie.uab.es/~veteri/21203/Practica_2.pdf

4. Material

 • Musclos
 • Cubeta de dissecció
 • Agulles emmanegades
 • Pinces
 • Tisores
 • Vas de precipitats
 • Tres peus
 • Bec Bunsen
 • Reixeta de ceràmica


5. Procediment


 1. Col·loca el musclo a la cubeta sobre una de les valves.
 2. Identifica el bissus, els crustacis adherits a la conquilla i els cucs tubícules.
 3. Intenta extreure un cuc - veuràs que és de color vermellós - amb l'ajut de les pinces.
 4. Observa les estries de creixement que apareixen a les valves.
 5. Bull durant uns minuts el musclo amb aigua per tal de que s'obri la conquilla.
 6. Un cop oberta, separa amb molta cura les valves i observa, a la cara interna, el lligament, que és l'estructura que les manté unides.
 7. Retira el cos de les valves mitjançant incisions practicades als músculs que serveixen per tancar-les.

6. Activitats

a) Escriu el nom de totes les estructures que vagis identificant en les imatges que es detallen al final de la pàgina. Després, caldrà que les retallis per enganxar-les a l'informe de pràctiques.
b) Quina finalitat té el bissus?.
c) Què és la impressió pal·leal? On es localitza?.
d) La cara interna de la conquilla es troba impregnada d'una substància que brilla. De què es tracta?.
e) Per on respiren els musclos? Quantes làmines branquials observes?.
f) Com penses que poden respirar els musclos quan baixa la marea?.
g) El mantell es presenta taronga (femella) o blanquinós (mascle). De quin sexe és el teu exemplar?.
i) Alguns rius i embassaments de nostre territori veuen amenaçada la seva biodiversitat a causa de la colonització d'una espècie forània de musclo: el musclo zebra (Dresissema polymorpha). Explica perquè es produieix aquest fenòmen.


musclos.JPG
Font: encina.pntic.mec.es/~esarment/imagenes/practicas/DiseccionMejillon.pdf
musclo.2.JPG

musclo.3.JPG
Font: encina.pntic.mec.es/~esarment/imagenes/practicas/DiseccionMejillon.pdf


ReferènciesDiscussió


Subject Author Replies Views Last Message
enllaç jordidomenech jordidomenech 1 176 Feb 3, 2012 by ibesson ibesson


Editors


Date
Author
Comment
More Revisions
Apr 15, 2012 7:15 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Feb 12, 2012 11:41 pm
ibesson
ibesson
ibesson

Feb 12, 2012 1:21 pm
ibesson
ibesson
ibesson

Feb 3, 2012 12:34 am
ibesson
ibesson
ibesson

Feb 3, 2012 12:17 am
ibesson
ibesson
ibesson

Feb 3, 2012 12:16 am
ibesson
ibesson
ibesson

Feb 2, 2012 9:47 am
jordidomenech
jordidomenech
jordidomenech

Jan 31, 2012 12:27 am
ibesson
ibesson
ibesson

Jan 6, 2012 12:51 am
ibesson
ibesson
ibesson

Jan 3, 2012 3:22 pm
ibesson
ibesson
ibesson