Orientacions per al professorat


Els alumnes disseccionen i observen diverses llavors. Identifiquen i dibuixen les diferents parts d'una llavor: tegument, embrió, cotilèdons... Aquesta pràctica es pot treballar a 2n d'ESO dins del bloc del curriculum dedicat a la reproducció. També es pot enllaçar amb una altra on es vegi com és la germinació de les llavors.
Dins del desenvolupament competencial de l'alumnat podríem dir que aqueta pràctica treballa sobre tot la competència científica, pròpia de la matèria, així com la de interacció amb el món. Per altra banda, l'ús d'un vocabulari específic i concret permet desenvolupar la competència lingüística i l'elaboració de dibuixos descriptius l'artística.
S'aconsella deixar en remull una part de les llavors la nit d'abans per facilitar la dissecció de l'endemà.
Agrupament: Parelles
Temporització: 1 sessió

Guió per a l'alumnat1. Introducció

Us agrada menjar mongetes? Les mongets són llavors, embrions vegetals, però... són totes les llavors iguals? És clar que no. Avui veurem com són les llavors de dos grups molt importants de vegetals: les plantes monocotiledònies i les dicotiledònies.

2. Objectius

 1. Observar en detall i amb una intenció predefinida llavors de diferents espècies.
 2. Identificar les estructures més significatives de llavors dels dos principals grups d'angiospermes: monocotileònies i dicotiledònies.
 3. Representar els resultats de la dissecció.
 4. Comparar resultats i extreure'n conclusions

3. Coneixements Previs

Les angiospermes (vegetals amb les llavors tancades dins d'un fruit. que es correspon amb el carpel) es poden classificar en dos grans grups segons l'estructura de la llavor. Aquests dos grups són les monocotiledònies, com ara el blat de moro, el sègol i la resta de cereals i les dicotiledònies, com ara les mongetes, els arbres fruiters, etc.
Externament podem observar com la llavor està protegida per una cutícula on només s'bserva alguna petita excrecència que es correspon amb la part per la qual germinarà l'embrió.
Internament es poden observar la presència de dues parts ben diferenciades: una estructura gran i d'aspecte homogèni, que es correspon amb el/els cotilèdons i una part més petita, que es troba en contacte con el medi extern i que es correspon amb l'embrió. Dins de l'embrió també es poden identificar dues estructures: un fragment que donarà lloc a la part aèria de la planta i que anomenem plúmula i un fragment que donarà lloc a la part subterrània de la planta, la radícula.
llavor-1.gifllavor2.jpg
Font: Bloc La biología y... YHON. http://yhonrobert.blogspot.com.es/2010_09_01_archive.htmlLlicència desconeguda. Modificades per l'autora.

4. Materials

 • Lupa binocular
 • Mongetes de ganxet
 • Grans de blat de moro
 • Aguja emmanegada
 • Pinces
 • Llapis de colors
 • Plaques petri o vidres de rellotge

5. Procediments

 1. Agafa una llavor de cada tipus i posa-la sobre una placa petri o vidre de rellotge.
 2. Observa-les per fora i fes-ne un dibuix de cada cas identificant les estructures que puguis.
 3. Amb l'ajut de l'aguja emmanegada i les pinces treu el tegument i obre la llavor.
 4. Observa el que veus i fes-ne un dibuix de cada cas, identificant les estructures que puguis.

6. Activitats

a) Intenta treure el tegument d'una llavor que no hagi estat en remull. Què observes? Per què penses que passa això?
b) Quants cotilèdons has vist en cada tipus de llavor?
c) Quina llavor correspon a una planta monocotiledònia i quina a una dicotiledònia?
d) Quina estructura de la planta adulta derivarà del/dels cotilèdons? I de l'embrió?


Referències